Locatie scouting leverde deze prachtige ‘setting’ op.

Alleen mochten we van de plaatselijke overheid de dijk

niet op rijden.

Geen probleem, een kraan werd ingeschakeld én de auto

kon perfect in beeld gebracht worden.